Отвличане на вниманието (Straw man fallacy)

Тази логическа заблуда описва ситуация, при която някой изкривява или преувеличава аргумента на друг човек, за да го направи по-лесен за оспорване или отхвърляне.

Вместо реалния въпрос или аргумент, в центъра на вниманието е създадената изкривена или опростена версия, като по този начин истинската дискусия се заобикаля или подменя.

brexitbus

Лозунгът на кампанията за Брекзит „Изпращаме на ЕС £350 милиона седмично, нека с тях финансираме нашата Национална здравна служба“ беше изключително спорен. Основната критика е насочена към неговата точност относно реалния нетен принос на Обединеното кралство към ЕС, след като се вземе предвид отстъпката и другите финансови ползи.

Лозунгът насочва към прекалено пряка и опростена замяна на плащанията към ЕС с възможно финансиране на Националната здравна служба (НЗС). Това предполага, че единствената или основната причина, поради която НЗС не получава допълнително финансиране, е вноската на Обединеното кралство към ЕС, което е силно опростяване на динамиката на общественото финансиране. Така не се отчитат и други икономически последици от напускането на ЕС, които могат да засегнат финансирането на НЗС.

Този лозунг опростява твърде много компромисите, не разглежда по-широките и по-сложни икономически реалности. Той разчита на изопачаване на факти и контекст, вкарва подвеждащ разказ в обществения дебат, използва емоционалните пристрастия.

Каква е връзката с дезинформацията?

Ето как тази заблуда спомага за разпространяването на мис- и дизинформация:

 • Погрешно представяне на противоположни гледни точки чрез умишлена промяна или прекалено опростяване на аргумента на противника, за да се улесни атакуването, като по този начин се възпрепятства истинското изследване на разглеждания въпрос.
 • Изопачаване на факти и контекст чрез изваждане на твърдения от контекста или преувеличаване, за да се създаде изопачена версия, която може лесно да бъде опровергана, измествайки фокуса от действителния въпрос.
 • Чрез отклоняване на вниманието истинските проблеми или аргументи често биват засенчени, а публиката бива насочвана къмопровергаването на погрешно представената позиция, а не върху истинския проблем.
 • Създаване на подвеждащи разкази чрез конструиране на разказ въз основа на изкривени аргументи, които могат лесно да бъдат защитени или популяризирани, затвърждавайки позицията на кампанията за дезинформация.
 • Експлоатиране на емоционални пристрастия. Чрез погрешно представяне на аргументи те могат да бъдат пригодени да провокират по-силни емоционални реакции, капитализирайки страх, гняв или други емоции, което прави публиката по-податлива на заблудата.
 • Подсилване на съществуващите предразсъдъци. С отклоняването на вниманието, което се позовава на съществуващите пристрастия или предразсъдъци, кампанията за дезинформация може допълнително да ги затвърди, правейки ги по-трудни за оспорване с фактическа информация.

Препоръки за употреба в обучение

Предлагаме няколко подходящи учебни дейности:

 • Сценарии
  Описание: Разделете учениците на малки групи и предоставете на всяка група истински аргументи по дадена тема. Накарайте ги да изработят сценарий, при който едната страна използва отклоняване на вниманието, за да изопачи умишлено аргумента на другата. След като представят своите сценарии, проведете дискусия, в която учениците да идентифицират заблудата и да обсъдят защо тя е подвеждаща и какъв е основният механизъм на влияние.
  Цел: Чрез ролеви игри учениците директно ще преживеят както ефекта на отклоняването на вниманието, като така се насърчава по-доброто разбиране.
 • Търсене на заблуди
  Описание: Помолете учениците да прегледат актуални новинарски статии, мнения или дебати в социалните медии, за да намерят потенциални примери за отклоняване на вниманието. В следващия час учениците представят своите открития, като обясняват защо смятат, че примерът показва грешката.
  Цел: Чрез търсене на примери от реалния свят учениците стават по-подготвени да откриват заблудата в реална среда.