Рефлекс на Земелвайс

Какво представлява?

Този рефлекс се отнася до склонността нови научни теории или иновативни знания да бъдат отхвърляни или посрещани със скептицизъм, защото противоречат на установените норми, убеждения или парадигми.

Носи името на Игнац Земелвайс, унгарски лекар, който е подложен на насмешки и изолация, след като предполага, че измиването на ръцете може рязко да намали разпространението на болести в болниците. Първоначалните му откритие относно миенето на ръцете и намаляването на смъртността при раждане са широко отхвърлени.

Въпреки ясните доказателства от неговите изследвания, колегите му осмиват идеите му. Някои предлагат, че част от съпротивата е свързана с неспособността на Земелвайс да предостави научно обяснение, но също така личното и професионалното съперничество изиграват роля. Това подчертава предизвикателствата, пред които пионерите и иноваторите често се изправят, когато представят революционни идеи през подозрителната аудитория или утвърдената система.

Какво може да се направи?

Критичен подход към информацията:

 • Оценяване на новото спрямо традицията: Само защото дадена идея или практика са преобладавали за дълго време, не означава, че те са верни. Оценявайте информацията въз основа на достойнствата и доказателствата, а не само на традицията или популярността й.
 • Преглед от колеги и консултации с експерти: Преди да отхвърлите нови данни или теории, разгледайте ги с експерти или потърсете научни студии, които са преминали преглед от колеги. Често професионалистите в съответната област могат да предоставят нужния контекст или потвърждение.
 • Бъдете отворени към нова информация: Дори ако новите познания противоречат на отдавна утвърдените, е важно да ги приемете с отворен ум. Знайте, че напредъкът често включва актуализиране или преразглеждане на установените представи.

Осъзнаване и анализ:

 • Разпознаване на ефекта на Земелвайс: Да разпознаето този когнитивен байъс е половината от битката. Разберете, че съществува естествена съпротива срещу новата информация, особено ако тя нарушава установените норми или убеждения.
 • Предизвикайте консенсуса: Само защото мнозинството вярва в нещо, не го прави вярно. Историята познава множество случаи, където популярното мнение или установените знания впоследствие са доказвани като погрешни. Предизвиквайте състоянието на нещата, като питате защо всъщност са такива, каквито са.
 • Участие в конструктивна дискусия: Създайте среда, където новите идеи могат да бъдат обсъждани и дебатирани без страх от подигравки или наказания. Включването в разнообразна група може също да помогне да се разгледа проблема от различни гледни точки.

Непрекъснато учене и адаптация:

 • Бъдете информирани за новите развития: Редовно се информирайте за новите постижения в своята област. Това ви позволява да не се придържате към остарели убеждения или практики.
 • Насочете мисълта си към развитие: Вярвайте във възможността да се развивате, учите и се адаптирате. Мисленето за развитие може да намали защитната реакция, когато се слъскате с нова или предизвикателна информация.
 • Поощрявайте другите: Споделяйте своето учене и насърчавайте другитe около себе си да бъдат отворени към нови знания. Създавайте среда, която поощрява любопитството и критичното мислене пред сляпото следване на традицията.

Съвременно приложение

Няколко примера, които показват ефекта на Земелвайс в съвременността:

Медицински иновации: В здравния сектор нови видове лечение или радикални промени в разбирането често се сблъскват най-напред със скептицизъм.

Загриженост за околната среда: Често се случва застъпниците на околната среда да се сблъскат с негодувание, когато представят данни за изменението на климата. Въпреки нарастващите доказателства за изменението на климата, предизвикано от човека, много индустрии, групи и хора първоначално се противопоставят на идеята поради икономическите последици от нейното приемане и търсенето на решения.

Дигитална трансформация: Възходът на електронната търговия и цифровите бизнес модели първоначално се сблъсква със съпротива от страна на традиционните физически магазини. Много традиционни търговци бавно се адаптират към онлайн пазаруването, гледайки го като мимолетен феномен или не толкова въздействащ, колкото физическите магазини. Тази съпротива има последици, като например фалитът на големи търговски вериги поради неспособност за адаптация към новите условия.

Културни промени: Променящите се културни норми, особено около теми като правата на ЛГБТ+ общността, често се сблъскват със съпротива, преди да бъдат широко приети. Например идеята за еднополов брак се сблъсква със сериозно неразбиране в много общества преди да получи правно и културно признаване. Подобно на това, приемането и разбирането на небинарни и трансджендер идентичности също среща съпротива, въпреки че възприемането им нараства на много места по света.

Изкуствен интелект: Въвеждането на технологии за изкуствен интелект (ИИ) се сблъсква със съмнение и скептицизъм. Въпреки трансформационния потенциал на ИИ в различни сектори, от здравеопазването до финансите, внедряването му среща сериозна съпротива. Загрижеността за загубата на работни места, етични дилеми и потенциални злоупотреби карат мнозина да разглеждат ИИ с опасение. Въпреки това, както при предишни технологични пробиви, така и при нарастването на разбирането и познаването на ИИ, вероятно ще последва по-широко приемане и интеграция в основните практики.

Каква е връзката с дезинформацията?

Първоначално излагане: Когато се представи достоверна информация или корекция, тя може да наруши преобладаващия неверен наратив или дълбоко вкоренено убеждение. Тази информация може да идва от надежден новинарски източник, заявление на експерт или проверени данни. Първоначално тя може да бъде разглеждана с подозрение или неверие, защото предизвиква доминиращия, макар и неверен, наратив.

Повтарящи се отхвърляния: В разгара на обширна дезинформационна кампания, истината често се подминава или активно отхвърля. Тъй като тя се представя множество пъти и продължително пренебрегва, ефектът на Земелвайс расте. Всяко отхвърляне работи в полза на дезинформацията, подхранвайки лъжливите твърдения сред широката общност.

Институционализирано недоверие: Ако влиятелни фигури или платформи се обединят срещу вярната информация, те може да маргинализират или осмеят тези, които я представят. Изказвания като "Това е в противоречие с онова, което всички казват" или "Това е маргинална теория" могат да станат често срещани, което допълнително вкоренява лъжата в общественото съзнание. Ефектът се засилва, когато алгоритми или медийни платформи дават приоритет на сензационна или лъжлива информация пред провереното съдържание.

Ехо-камери усилват неистините: В ехо-камерите, където само една страна на историята се подсилва непрекъснато, съпротивата към истината става по-изразена. Дори когато се представя и вярната информация, тя бива заглушена от по-силния, често по-сензационен, неверен наратив. Тези, които се намират в ехо-камерата, може да повярват: "Ако беше вярно, щях да съм го чул", без да осъзнават, че техните източници са преднамерени.

Дългосрочните последици от дезинформацията: С течение на времето, ефектът на Земелвайс в контекста на дезинформация може да се усили. Дезинформираните обществени мнения могат да влияят на политически решения, избори и социално поведение. По-късно, когато истината се разпространи, обществото може да реагира със съжаление и да пита как е било измамено. Ретроспективният поглед подчертава важността на критичното мислене и осъзнатото потребление на информация.


Няколко исторически случки подчертават поуките от рефлекса на Земелвайс и съпротивата срещу нови идеи, които предизвикват установените парадигми:

Галилео Галилей и хелиоцентризмът: Въпреки че не е първият, който го предлага, Галилео става ревностен защитник на идеята, че Земята се върти около Слънцето, а не обратното. Неговите наблюдения с телескоп предоставят доказателства в подкрепа на тази теория. Въпреки това Католическата църква, подкрепяща геоцентризма, осъжда неговите учения, което води до неговото съдебно преследване и домашен арест.

Джордано Бруно и множествените светове: Бруно, италиански философ от 16-ти век, е сред първите, които предлагат идеята, че звездите може да са далечни слънца, обградени от собствени планети, вероятно с живот на тях. Той също така твърди, че Вселената е безкрайна и съдържа безброй светове. Неговите радикални възгледи за Вселената, както и други теологични възгледи, го изправят пред Римската католическа инквизиция и той е изгорен на клада като еретик.

Алфред Вегенер и континенталния дрейф: Вегенер допуска, че континентите някога са били свързани и с течение на времето са се раздалечили. Неговите идеи са подложени на подигравки, поради липса на научно обяснение, до развитието на теорията за тектоничните плочи, която предоставя необходимия контекст.

Британският парламент и прогнозите за времето: През 19-ти век, вицеадмирал Робърт Фицрой, капитан на HMS Beagle по време на славното пътуване на Чарлз Дарвин, разработва някои от първите системни прогнози за времето. Когато представя резултатите от изследванията си пред Британския парламент, те са посрещнати с подигравки. Парламентарните членове се смеят на идеята за прогнозиране на времето и го смята за невъзможно, също като да "прогнозираш действията на жена".

 

Препоръки за употреба в обучение

Ето няколко примерни учебни дейности, свързани с ефекта на Земелвайс:

 • Цел: Разпознаване на ефекта на Земелвайс в съвременен контекст.
 • Дейност: Поискайте от учениците да потърсят и представят най-нови примери, при които значими открития или теории биват първоначално отхвърлени, защото противоречат на утвърденото разбиране.
 • Примерите могат да включват първоначалната несигурност по отношение на приемането на здравните рискове от пушенето, еволюционната теория на Чарлз Дарвин (която все още е оспорвана, особено сред религиозни групи, които вярват в дословното тълкуване на текстове за сътворението на света), теорията за заболяванията, представена от Луи Пастьор и Робърт Кох, която предоставя доказателства, че болестите се дължат на микроорганизми и не на "лош въздух" (медицинската общност не успява да концептуализира идеята за микроби). Използвайте и други примери, предложени от участниците!
 • Обсъждане: Обсъдете причините зад съпротивата и крайното отхвърляне (или продължаващата отрицателна позиция) на новите открития.

Саморефлексия и дискусия:

 • Цел: Разпознаване на лични предразсъдъци и съпротива срещу нова информация.
 • Дейност: Помолете участниците да си спомнят случай, в който са се съпротивлявали срещу нова идея, било то в личния си живот или в академична среда. Споделете и обсъдете тези случаи в малки групи или всички заедно. Опитайте да изградите въображаема времева линия между първата среща с идеята и нейното последващо възприемане. Обсъдете ефекта.
 • Обсъждане: Помислете върху личните си байъси и обсъдете стратегии как можете да държите съзнанието си отворено за нови доказателства.