Логическа заблуда non sequitur (лат. „не следва“)

Заблудата non sequitur възниква, когато се направи заключение, което не следва логически от казаното преди него. Това води до разминаване между предпоставките и заключението - двете идеи не се свързват логически.

На латински името на тази заблуда означава „не следва“.

Каква е връзката с дезинформацията?

Ето няколко примери за прилагането на тази заблуда в контекста на мис- и дезинформацията:

  • Създаване на подвеждащи асоциации или фалшиви връзки между несвързани понятия.
  • Задействане на логически скокове чрез представянето на неподкрепени или нелогични твърдения, сякаш те естествено следват от първоначалното твърдение, като се използва склонността на хората към интуитивни, но погрешни разсъждения.
  • Създаване на фалшиви разкази чрез свързване на несвързани твърдения и оформяне на конкретен разказ, който е в съответствие с конкретен дневен ред.
  • Създаване на съмнение и объркване в опит за разсейване и отклоняване на вниманието от основната тема.
  • Ангажиране с манипулация за предизвикване на емоционални реакции чрез представяне на емоционално заредени, но логически несвързани твърдения, които помагат да се заобиколят способността на хората за критично мислене.

 

youtube-video-thumbnail

Video by Colburn Classroom | Used under Creative Commons license

Препоръки за употреба в обучение

  • Разпознай заблудата: Разделете участниците на екипи и им дайте примери както за non sequitur, така и за валидни аргументи. Помолете ги да идентифицират кои твърдения не са заблуда и да обяснят защо. Разиграйте съревнование.
    (Имайте предвид, че можете да използвате тази учебна дейност за всяка логическа грешка и можете да комбинирате няколко грешки в една дейност)
  • Предизвикателство: Помолете участниците да намерят публикации в социални медии, статии или клипове от филми, телевизионни предавания или политически речи, където може да присъстват заблуди, които не са свързани с  non sequitur. Нека посочат и обяснят грешките в събраните ресурси. Обсъдете защо се използват и защо могат да бъдат убедителни, въпреки че са неправилни. Може да поканите всички да потърсят съдържание и след това произволно да разпределите ресурсите по групи за анализ и дискусия.