Зоната на опасност, която сме дефинирали към този момент, е резултат от прилагането на субективен праг. Нейното предназначение е да фокусира вниманието върхи видовете информация, за които смятаме, че оказват най-голямо влияние върху образованието и обучението. По този начин, критичният ум може да мине в предупредителен режим, когато срещне такива видове информация, и да адресира проблема чрез задействане на набор от действия, свързани най-вече с проверка на фактите и на източниците. Това може да доведе и до оценяване на конкретната ситуация с помощта на прилагането на 4-те ключови когнитивни стълба, които са в основата на нашия модел: системна причинност, мотивирано познание, еквивалентни и емфазни рамки, рамки и рамкирано мислене.

Предлагаме и графично изобразяване на този събирателен индикатор:

Каква е връзката с дезинформацията?

паяжина