Ефект на ореола

Какво представлява?

Ефектът на ореола е грешка в мисленето, при която се позволява впечатлението за човек, формирано на база на единствен черта или характеристика, да влияе на множество преценки на несвързани фактори.

Важно е да се знае, че ефектът на ореола може да бъде положителен или отрицателен - оценяването на някого като добър или лош човек на база на единствена характеристика - тяхната репутация, външен вид или чувство на топлина в тяхната компания - може да бъде еднакво вредно. Отрицателната страна на ефекта на ореола понякога се нарича обратен ефект на ореола или ефект на рога.

youtube-video-thumbnail

Video by Sprouts Learning Co. | Used under Creative Commons license

Каква е връзката с дезинформацията?

Представете си добре позната личност, Сара, която се харесва от милионите й последователи. Сара е спечелила положителна репутация като модна икона и лайф-стайл инфлуенсър. Един ден фирма за дерматологични продукти предлага на Сара договор за реклама. Въпреки ограничените си познания в областта на грижа за кожата и нейните научни аспекти, Сара се съгласява да рекламира продукта на базата на положителния личен образ, който е създала.

Последователите на Сара, под въздействие на ефекта на ореола, я възприемат като експерт във всички области, включително грижа за кожата. Те се доверяват на нейната преценка и вярват, че всичко, което тя одобрява, трябва да е ефективно и надеждно.

Дезинформаторите, стоящи зад продукта за кожа, използват ефекта на ореола на Сара. Те създават лъжовен разказ, твърдейки, че продуктът има изключителни ползи срещу стареенето и премахва бръчките за една нощ. Те използват препоръката на Сара като потвърждение, допълнително подсилвайки възприятието за надеждност.

Последователите на Сара, под въздействие на ефекта на ореола и доверието към нея, с нетърпение купуват продукта за кожата, основавайки се изключително на нейното одобрение. Те споделят своя ентусиазъм и положителни преживявания в социалните мрежи, разпространявайки дезинформацията още повече.

Като резултат хората, които се опират на ефекта на ореола на Сара като източник на насоки и компетентност, без да го осъзнават, допринасят за разпространението на лъжливи твърдения. Те се доверяват на информацията, защото идва от някого, когото харесват и възприемат като авторитет, без критично да оценяват ефективността на продукта или да анализират твърденията, което довежда до усилване на невярната информация.

Какво може да се направи?

  1. Бъдете критични към всяка информация, независимо от източника ѝ. Бъдете изключително критични към информацията, идваща от хора, които харесвате, следвате или възприемате като авторитети. Помнете, че всеки допуска грешки!
  2. Не бързайте да повтаряте, харесвате или споделяте информация само защото идва от лице, което харесвате, следвате или възприемате като авторитет. Извършете бърза проверка, преди да предприемете действие, и направете допълнителни усилия да търсите специфично противоречащи гледни точки.
  3. Ако трябва да изберете с кого да работите в екип, или кого да наемете за работа, поискайте различни мнения или включете и други в решението, анонимизирайте процеса, премахнете ненужната информация и я намалете до съществените фактори (например опит, успеваемост и др.), избягвайте вземането на решения, основани на външен вид, изгответе списък с предимства и недостатъци.

Препоръки за употреба в обучение

  • Представете на участниците ефекта на ореола и ги помолете да помислят за положителните и отрицателните измерения, които са наблюдавали.
  • Помолете ги да посочат едно качество или характеристика, която ценят у някого толкова много, че автоматично води до приемане и доверие в този човек.
  • Повторете предизвикателството с отрицателна качествено характеристика, която ги кара бързо да отхвърлят тази личност като цяло.
  • В работа по групи посочете инфлуенсъри в социалните медии, които вероятно биха имали ефект на ореола върху групата и нейните членове. Предизвикайте групата да изброи възможните отрицателни въздействия, улеснени от ефекта на ореола.
  • Обсъдете колко е важно да бъде осмислен ефектът на ореола за да се гарантира, че хората биват третирани справедливо и всеки получава шанс.