Ефект на Дънинг-Крюгер

Какво представлява?

Ефектът Дънинг-Крюгер е когнитивна склонност, при която хората преценяват прекалено високо своята компетентност и лесно дават уверени мнения или съвети по тема, за която знаят много малко. Това се случва, защото хората мислят, че малкото знание, което може би притежават, е достатъчно и искат да изглеждат знаещи и авторитетни. Хората, попадащи под ефекта на Дънинг-Крюгер, с радост дават съвети или изразяват своето мнение по широк кръг от теми и рядко казват "не знам".

Важно е да се отбележи, че Дънинг-Крюгер се отнася за хора, които истински и твърдо вярват, че са знаещи и компетентни. Това се различава от хора, които нарочно се преструват, че са компетентни, съзнавайки добре, че не са.

Погрешно е да се приравнява ефектът Дънинг-Крюгер с глупост, която често, но неоправдано се приписва в такива случаи. Не става въпрос за липсващи, а по-скоро за недостатъчни, откъслечни или извадени извън контекста знания.

youtube-video-thumbnail

Video by Sprouts Learning Co. | Used under Creative Commons license

Каква е връзката с дезинформацията?

Връзката между ефекта на Дънинг-Крюгер и дезинформацията се крие във факта, че индивидите, които са под влияние на ефекта на Дънинг-Крюгер, са по-склонни да вярват и разпространяват дезинформация. Ето как работи:

Прекалена увереност: Хората, изпитващи ефекта на Дънинг-Крюгер, имат склонност да преувеличават своите знания и умения. Те могат да се чувстват по-уверени в своето разбиране за дадена тема, отколкото наистина заслужават, което ги кара да доверяват на собствените си мнения дори при липса на убедителни доказателства. Тази прекалена увереност ги прави по-склонни да приемат и насърчават дезинформация без критична оценка на истинността й.

Липса на самоосъзнаване: Ефектът на Дънинг-Крюгер се характеризира с липса на метакогнитивни умения, което означава, че индивидите имат трудности да разпознават собствената си некомпетентност. Тази липса на самоосъзнаване прави трудно различаването на надеждната информация от дезинформацията или лъжливата информация. Те може да не притежават необходимите умения за оценка на източници, проверка на фактите или идентификация на предвзимчивост, което ги прави уязвими към заблуждаващи дезинформационни кампании.

Склонност към потвърждаване: Ефектът на Дънинг-Крюгер може също така да допринася за склонността към потвърждаване, където индивидите търсят информация, потвърждаваща техните съществуващи убеждения и игнорират или отхвърлят информация, която им противоречи. Хората, които преценяват прекалено високо своите знания, може да са склонни да избират и споделят информация, която съответства на техните предварителни представи.

Усилване чрез социални медии: Дезинформацията често се разпространява бързо чрез платформите за социални медии заради тяхната лесна употреба, голям обхват и алгоритми, които дават приоритет на ангажиращо съдържание. Индивидите, повлияни от ефекта на Дънинг-Крюгер, могат да бъдат по-активни в социалните медии, подтикнати от прекалената си увереност в своите мнения. Това може да доведе до усилване и разпространяване на дезинформация, тъй като те споделят и утвърждават подвеждащото съдържание.

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/blond-man-hero-angry-expression_1030413.htm#query=confidence&position=43&from_view=search&track=sph">Image by kues1</a> on Freepik
Image by kues1 on Freepik

Какво може да се направи?

  1. Бъдете любознателни и задавайте въпроси, когато не знаете много по дадена тема.
  2. Бъдете скромни - наистина ли трябва да отговорите на въпроса, който приятел ви зададе току-що, или би било по-мъдро да позволите на някой с по-голяма експертиза да отговори?
  3. Бъдете честни със себе си и знайте докъде се простират знанията ви.
  4. Не се тревожете, че може да изглеждате некомпетентни, ако не участвате в дадена тема - никой не знае всичко и със сигурност има много теми, по които наистина знаете много. Придържайте се към тях!
  5. Попитайте себе си дали това, което предстои да кажете или напишете, е нещо, което наистина знаете и сте сигурни в него. Или просто гадаете и правите предположения? Уверете се, че комуникирате ясно кой от двата случая е налице!
  6. Както с всички останали байъси, помнете - винаги е по-лесно да ги забележите при другите, отколкото при себе си, затова направете допълнителни усилия и се опитайте да се наблюдавате как действате, говорите или пишете.

Препоръки за употреба в обучение

  • Представете байъса на участниците и ги помолете да помислят за подобни примери от своите социални мрежи или реални наблюдения.
  • Предизвикайте ги да разкажат ситуация, при която лично са били засегнати от Дънинг-Крюгер.
  • Обсъдете липсата на злонамереност у хората, проявяващи Дънинг-Крюгер, когато създават или източват информация, и обяснете разликата между невярна информация, дезинформация и злонамерена информация.