Позоваване на възможността (Appeal to probability)

Тази грешка възниква, когато човек допуска, че щом нещо би могло да се случи, то непременно ще се случи. Тази грешка пренебрегва факта, че възможността не прави дадено нещо сигурно.

Разновидност е грешката, която възниква, когато човек твърди, че щом нещо е възможно, без значение колко е малко вероятно, то е разумно да се вярва, че ще се случи. Тази грешка пренебрегва ниската вероятност на събитието, базирайки аргумента си единствено на възможността от неговото възникване.

В двата случая грешката е в смесването на възможното с неизбежното, но акцентът се различава. Позоваване на вероятността преценява прекалено високо вероятността за случване на дадено събитие, докато позоваването на възможността се възползва единствено от съществуването на възможност, без да отчита доколко е вероятно да се случи.

Как е връзката с дезинформацията?

Двете разгледани логически грешки - позоваването на вероятността и позоваването на възможността - могат да се използват за заблуждаване или дезинформиране например така:

 • Като се създава съмнение чрез акцентиране върху възможността за алтернативни резултати или обяснения, с цел подкопаване на установените факти или консенсус, създаване на объркване и поставяне под съмнение на точната информация.
 • Като се преувеличават рисковете и вероятността за негативни резултати или рискове, свързани с определени действия или политики, фокусира се  върху най-лошите сценарии и се внушава страх.
 • Като се изкривява експертното мнение чрез подбор или неправилно представяне на научни изследвания или мнения.
 • Като се правят заблуждаващи прогнози или предсказания, които са спекулативни и без достатъчни доказателства или задълбочен анализ.
 • Като се използва несигурността, като се използват реално съществуващи пропуски в знанието или акцентиране на непълното разбиране или текущите дебати в определени области, в опит да се създаде впечатление, че съществуват значителни разногласия.

Любопитни сте как би изглеждало това в новините? Генерирахме няколко примерни заглавия, каквито бихте могли да видите в таблоидите:

 1. „Огромното мнозинство от притежателите на оръжие се съобразяват със закона! Наистина ли ни трябват още закони за оръжието?“
 2. „Ужасяващото неизвестно: ГМО продуктите -- тихи убийци, скрити в храната ви?"“
 3. „Бунтът на изкуствения интелект! Настъпва ли краят на човечеството според 5% от прогнозите?“
 4. „Внимание, Биг брадър! Следи ли правителството всеки един онлайн разговор?“
 5. „Легализация и гибел? Как легализирането на наркотиците може да превърне всички в наркомани?“
 6. „Внимание: вълна от престъпления? Една гнила ябълка означава, че трябва незабавно затваряне на границите!“

 

youtube-video-thumbnail

Video by Colburn Classroom | Used under Creative Commons license

Препоръки за употреба в обучение

 • Fallacy Detective Game: Divide your learners into teams and provide them with examples of both non-sequitur fallacies and valid arguments. Have students identify which statements are non-sequiturs and explain why. Run this in a competitive format.
  (Note that you may use this learning activity with any logical fallacy and may combine several fallacies in a single activity)
 • Fallacy Challenge: Ask your learners to find social media posts, articles or clips from movies, TV shows, or political speeches where non-sequitur fallacies might be present. Have the learners pinpoint and explain the fallacies in the collected resources. and discuss why they are used and why they might be persuasive, even though they are incorrect. You may want to run an intensive collection of content where everyone participates and then randomly distribute the resources to groups of learners for analysis and discussion.