Позоваване на незнанието

Позоваването на незнанието е логическа грешка, при която се твърди, че едно твърдение е истина, защото не е било доказано като невярно, или обратно, че едно твърдение е лъжа, защото не е било доказано като истина. По същество, тя използва липсата на доказателства като доказателство само по себе си.

Какво представлява?

 • „Никой не е доказвал, че новите избирателни машини не са били хакнати, следователно вероятно са били хакнати."

 • „Не е доказано, че този политик няма скрити офшорни банкови сметки, така че вероятно има.“

 • „Понеже експертите не могат категорично да докажат източника на тези кибератаки, можем да допуснем, че нашите врагове стоят зад тях.“

 • „Не сме видели официални доклади, които да опровергават слуховете за нейното участие в този скандал, следователно тя трябва да е виновна.“

 • „Няма научен консенсус, че този медикамент е на 100% безопасен, затова вероятно е вреден.“

Каква е връзката с дезинформацията?

 • Подсилване на недоказани твърдения: Предполага се, че ако нещо не е било опровергано, това означава, че е вярно; или обратното, ако нещо не е доказано, то значи е невярно.
 • Използване на пропуски в знанието: Заиграване с това, което не е известно, вместо с това, което е известно, като по този начин се залага на несигурността, страховете или липсата на разбиране.
 • Представяне на липсата като доказателство: Използване на липсата на противоречащи доказателства като окончателно доказателство за твърдението, като по този начин неправилно се прехвърля бремето на доказване.
 • Размътване на водите: Повдигането на несвързани или лошо разбрани теми, за да се подчертае колко малко се знае за тях, с цел допълнително да се подкрепи основното недоказано твърдение.
 • Използване на емоционална манипулация: Злоупотреба със страха от непознатото или с емоции, които възникват поради несигурност, с цел приемане на недоказано твърдение без подходяща проверка.

Препоръки за употреба в обучение

 • Съревнование: Разделете участниците на групи. Поискайте от тях да съберат - или да измислят - колкото се може повече изказвания, демонстриращи позоваване на незнанието. Отделете 15 минути за тази дейност. Позволете дискусии и интернет търсене. Поискайте от всяка група да представи своя списък и присъждайте 1 точка за всяко уникално изказване и 0 точки за изказвания, които се повтарят в списъците на другите групи. Победител е отборът този с най-много точки. Обсъдете с цялата група защо се използват такива изказвания и при какви обстоятелства те може да бъдат ефективни като част от аргументацията. Приканете участниците към саморефлексия и ги помолете да идентифицират 1-2 ситуации, в които последно са използвали или са били обект на подобни аргументи, позоваващи се на незнанието.