Tози елемент се отнася до нивото на детайлност и подробност на информацията. Елементът представлява малко по-различен аспект от останалите. Ние смятаме, че той е еднаква степен значим и потенциално свързан с разработването на алгоритми за разпознаване. Отнася се до определени характеристики на информацията, напр. сложността на съдържанието (вкл. процеса на създаване), доколко е единичен факт, твърдение, дали към информацията са прикрепени допълнителни слоеве, създадени в подкрепа на дезинформиращото твърдение. логиката е, че колкото по-сложна и детайлизирана е дадена информация, толкова по-вероятно е (1) зад нея да стои голям брой агенти, които организирано/координирано я създават и и разпорстраняват и/или (2) зад опита за дезинформация да стоят значителни интереси.

И все пак, елементът има различни характеристики спрямо останалите. Възможно е да е също толкова - ако не и повече - полезно да го разглеждаме в светлината на Eggshell- модела и по-специално в контекста на препоръчвания от модела списък с въпроси за дадена информационна единица, както и на свързаните с това проверка на фактите и проверка на източниците.

През м. октомври 2018 г. Matthew Hoffman от George Washington University публикува подробно изследване, което илюстрира по какъв начин се извършват сложни операции по манипулация и дезинформация в социалната мрежа Туитър. (EN)

Изследването е съсредоточено върху президенстските избори в САЩ от 2016 година, вкл. кампанията и следизборния период. Четивото е дълго, но горещо го препоръчваме!

Каква е връзката с дезинформацията?

This aspect of the De facto Framework highlights important characteristics of disinformation: the level of detail and the complexity of disinformation and the level of coordination and number of sources from which it originates.

dashboard-en